Markus BV

SANEREN

Waterbodem- en bodemsaneringen behoren tot de specialismen van Markus. Naast het uitvoeren van een sanering kunnen wij adviseren en optimalisaties uitdenken en deze verwerken in een saneringsplan en vergunningentraject.

Wij zijn in het bezit van het certificaat BRL 7001 Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden, BRL 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem en BRL 7004 Tijdelijke uitplaatsing van grond. Wij hebben eigen DLP-ers en KVP-ers en ons personeel en materieel zijn specifiek voor saneringen gecertificeerd, gekeurd en uitgerust. Door onze ervaring en kennis kunnen wij snel schakelen tijdens de uitvoering van een geplande sanering, maar ook bij een onvoorziene sanering. Bovendien werken wij met vaste en eigen afzetlocaties, waardoor de efficiënte stroming van verontreinigde grond gewaarborgd is. De herschikking van primaire en secundaire grondstromen in het terrein wordt begeleid door onze eigen grondstoffencoördinator.

Wij zijn ervaren met zeer omvangrijke bodemsaneringen met een grote impact op de leefomgeving. Denkt u hierbij aan Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam en de Volgermeerpolder in Broek in Waterland. De gezondheid en veiligheid van omwonenden, medewerkers, flora en fauna hebben daarbij altijd onze hoogste prioriteit. 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg