Markus BV

SLOPEN

Markus realiseert sloopprojecten voor particulieren, bedrijven en overheden. De projecten variëren van het slopen van woningen tot aan bedrijfs- en fabriekspanden. Sloopwerk gebeurt vaak in combinatie met sanerings-, bouwrijp- en woonrijpwerkzaamheden. Doordat wij ook hierin gespecialiseerd zijn, kunnen wij onze klanten bij het volledige project ontzorgen.

Wij zijn in het bezit van het certificaat Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007. Op een maatschappelijk verantwoorde wijze omgaan met vrijkomende materialen heeft voor ons hoge prioriteit. Door onze infra werkzaamheden kunnen wij veel restmaterialen direct verwerken in andere projecten. Als alternatief zorgen wij voor het scheiden en recyclen van de afvoerstromen. 

Wij staan hoe dan ook garant voor een flexibele en duurzame manier van werken. 

 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg