Markus BV

WATERBOUW

Markus opereert regelmatig op de grens van land en water. Denkt u bijvoorbeeld aan het aanbrengen van dijken, stuwen, steigers, bruggen, (vaar)duikers en damwanden. Ook het realiseren van oeverbescherming, ontgraven van watergangen en baggerwerk behoren tot onze waterbouwactiviteiten.

Door onze grondstoffenhandel kunnen wij vrijkomende materialen eenvoudig afvoeren en hergebruiken voor andere projecten. Hiermee besparen wij zowel kosten als tijd in combinatie met een duurzame manier van werken.

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg