DATACENTER POLANENPARK HAARLEMMERLIEDE 

Op het Polanenpark in Haarlemmerliede komt een groot datacenter van het Amerikaanse CyrusOne. De data-exploitant kocht hiervoor 6,3 hectare bouwgrond aan en vroeg Markus een raming te maken voor de voorbelasting. Het Polanenpark was voor ons al bekend terrein, omdat wij er de afgelopen jaren diverse werkzaamheden verrichtten voor onder meer terreinbeheerder SADC. Ook realiseerden wij onlangs op het aangekochte terrein werkzaamheden voor het herstellen van de leeflaag. CyrusOne was positief over onze raming en nodigde ons uit voor de officiële aanbesteding. Op basis van onze aanbieding en de wijze waarop wij meedachten in het vervolgproces, gunden zij ons de opdracht.

Momenteel zijn wij volop aan het werk in het Polanenpark. Naast het aanbrengen van de voorbelasting en het monitoren van de zetting hebben wij de bodem op de toekomstige locatie van de putten en rioleringen gesaneerd en de sleuven aangevuld met zand. Wij voerden alle grondwerkzaamheden uit met behulp van een 3D model en GPS. Daarnaast verzorgden wij diverse vergunningsaanvragen.

Inmiddels zijn wij ook als bouwteampartner, met CyrusOne en de Belgische bouwaannemer Cosimco, bij de volgende projectfasen betrokken. Wij kijken naar de mogelijkheden om de kosten te minimaliseren en werken aan het ontwerp voor het riool en de kabels en leidingen. Wij brengen deze in kaart door een 3D BIM model, zoeken de knelpunten en lossen deze gezamenlijk op.

Van Cosimco kregen wij opdracht voor de bouw- en woonrijpwerkzaamheden. Wij verzorgen onder meer het ontgraven en aanvullen van betonpoeren en werken de funderingslaag af voor de te storten betonvloer. Ook brengen wij bouwwegen, de riolering, olie-/ benzine-afscheiders en de definitieve verhardingen in asfalt en grasbetonstenen aan. Volgens planning leveren wij de werkzaamheden dit jaar, aan het einde van kwartaal drie, op.

 
 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg