Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

CIVIELTECHNISCH WERK KADOELENWEG AMSTERDAM 

Aan de Kadoelenweg in Amsterdam-Noord werkt Hurks Vastgoedontwikkeling aan de ontwikkeling van het Kiekensterrein. Dit nieuwbouwproject bestaat uit ongeveer 50 woningen. Ingenieursbureau Arcadis begeleidt de civieltechnische werkzaamheden en heeft Markus opdracht gegeven voor de realisatie hiervan.

Eind 2015 zijn grote loodsen en overige opstallen gesloopt. De bodem is verontreinigd met mobiele en immobiele verontreinigingen. De mobiele verontreiniging, bestaande uit minerale olie, ontgraven wij in zijn geheel en deze grond voeren wij af naar een erkend verwerker. Het verontreinigde grondwater wordt door bronbemaling opgepompt en gereinigd door een waterreinigingsinstallatie bestaande uit een olie- en benzineafscheider. De immobiele verontreiniging herschikken wij op locatie en de laaggelegen gedeelten van het terrein vullen wij aan met schone grond. Ook ontgraven wij het tracé van het aan te leggen hoofdriool.

Het doel is de ontgraven grond binnen het plangebied te hergebruiken volgens een gesloten grondbalans. Wij zullen hiertoe de verontreinigde grond visueel scheiden door gebruik te maken van een filtdoek. Bovendien brengen wij een leeflaag aan, die voor de tuinen en het openbaar groen uit grond bestaat en voor de rijwegen en de parkeervakken uit zand. 

Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken hebben wij in opdracht van de gemeente Amsterdam een BLVC-plan opgesteld. 

 
 

HOOFDKANTOOR
Kwadrantweg 7 Amsterdam
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 20564
1001 NN Amsterdam