STRATEGISCHE PARTNERSCHAPSOVEERNKOMST HEEMBOUW WONEN B.V. 

Op 13 januari j.l. tekenden Rudolph van den Berg, directeur Heembouw Wonen B.V. en Erik van der Neut, directeur Markus B.V. de strategische partnerschapsovereenkomst. 

De afgelopen jaren verzorgde Markus B.V. op diverse projecten de complete civiele werkzaamheden naar grote tevredenheid van de klant. Ook de komende jaren blijven wij civieltechnisch partner aan de basis. Een mooi compliment voor onze BAR-insteek (Bouwen Aan Relaties) om onze opdrachtgevers maximaal te ontzorgen.

We danken Heembouw wederom voor het vertrouwen en kijken uit naar de toekomstige samenwerkingen.

 
 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg