DATACENTER POLANENPARK HALFWEG

Er gebeurt een hoop op het Polanenpark in Halfweg. Verschillende partijen voeren gelijktijdig uiteenlopende werkzaamheden uit. Bouwaannemer Cosimco NV en hoofdopdrachtgever CyrusOne gunden ons de vervolgopdracht voor het aanleggen van circa 35.000 meter mantelbuis voor de toekomstige kabels en leidingen. Hierdoor ontstaat voldoende capaciteit om deze, na de realisatie van de verhardingen, ondergronds aan te brengen en te koppelen. Deze nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de toekomstige beveiliging, verlichting, data en reserve energievoorzieningen.

Al vanaf het voortraject zijn wij bij dit project betrokken door een deel van het ontwerp te realiseren. Hierbij deden wij onder andere onderzoek naar de ligging van de ondergrondse leidingen door het maken en uitwerken van een BIM-model. Op basis daarvan konden wij de geconstateerde problemen filteren en hiervoor oplossingen aandragen. Daarnaast hebben wij het ontwerp van de mantelbuizen in BIM en 3D verzorgd. De complexiteit in de uitvoering van dit project zit voornamelijk in de fasering. Omdat diverse partijen gelijktijdig op het Polanenpark werken, zijn een goede samenwerking en een heldere communicatie onmisbaar. Wij hebben regelmatig overleg en werken nauw samen met Cosimco, Haz, IDDS, Fugro en diverse architectenbureaus. Op deze manier zorgen wij ervoor dat dit project voor alle partijen op een veilige manier kan worden gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden zijn volop aan de gang en daarom kijken wij per dag welke ruimte er is om ons werk efficiënt in te plannen. Wij stellen ons flexibel op en zorgen ervoor dat de werkzaamheden zo min mogelijk stagneren. Volgens planning kunnen wij het totale project rond oktober 2019 opleveren.

 
 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg