Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

WATERGANG KWEEKTUIN HAARLEM

De stadskweektuin kent een rijke geschiedenis en wordt gekenmerkt door de ruïne van Huis ter Kleef, een rijksmonument. Er is sprake van een zeer gevarieerde flora in het gebied. Daarnaast huist er een vogelhospitaal en een kinderboerderij. Door de verscheidenheid aan functies en activiteiten is het gebied van grote waarde voor Haarlem.

In opdracht van de gemeente Haarlem realiseert Markus een watergang in de Haarlemmer kweektuin. De te realiseren watergang is onderdeel van de gebiedsvisie Kleverlaanzone. Deze gebiedsvisie omschrijft een waterverbinding tussen De Delft, de Kweektuin en het Ripperda terrein.

Binnen het terrein van de kweektuin zijn in het verleden diverse archeologische vondsten gedaan. Voordat de graafwerkzaamheden starten zullen diverse proefsleuven worden gegraven om eventuele archeologie uit te sluiten.

Binnen het toekomstige tracé van de watergang bevindt zich op het moment nog een asfalt verharding en wat objecten op het maaiveld. Gedurende de ontgravingswerkzaamheden verwijderen wij deze.

Om de twee te graven watergangen met elkaar te verbinden brengen wij een duiker aan ter plaatse van de toegang van het terrein.

Aan de uiteinden van de watergangen is het waarschijnlijk noodzakelijk in- en uitstroom voorzieningen aan te leggen. Een deel van de ontgraven grond wordt hergebruikt en binnen het terrein verwerkt. Een ander deel gaat naar het naast gelegen schooltuinencomplex voor hergebruik en de overige grond voeren wij af. Nadat de watergangen gereed zijn is het tijd om het terrein in te zaaien, waarna de kweektuin zelf de verder aanplant van groen verzorgt.

 
 

HOOFDKANTOOR
Kwadrantweg 7 Amsterdam
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 20564
1001 NN Amsterdam