MARKUS BV START MET UITBREIDING NATUURGEBIED WESTHOFFPLAS

Het natuurgebied Westhoffplas wordt met maar liefst 57 hectare nieuwe natuur uitgebreid. Het gebied ligt net onder de rook van Amsterdam, tussen het Noordzeekanaal en Spaarndammerdijk. In opdracht van Staatsbosbeheer is Markus BV afgelopen week van start gegaan met de graafwerkzaamheden. Het prachtige natuurgebied en de plas worden verruimd en heringericht en wordt onderdeel van het 250 hectare grote natuur- en recreatiegebied in de Houtrakpolder.

De plannen lagen al klaar, maar ten goede van de flora en fauna werd het gebied uitvoerig onderzocht door Staatsbosbeheer. Inmiddels zijn de werkzaamheden van start gegaan. Er wordt door Markus BV ca. 50.000 m3 grond ontgraven en vervoerd ten behoeve van het Groene Schip. De grond wordt hier gebruikt voor de realisatie van een aantal terpen die onderdeel zijn van de recreatieve bufferzone. Vervolgens wordt Westhoffplas naar het Oosten toe verlengd en wordt het waterpeil verhoogd. Er ontstaat hierdoor een menging van zout en zoet water waardoor dit de natuur bevordert en meer dieren aantrekt zoals, blauwborst, steltlopers, lepelaars, kluten en zelfs garnalen.

Ook krijgt het gebied meer fiets- en wandelpaden. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor fietsers tussen Amsterdam, Haarlem en de veerdienst Spaarndam-Assendelft. Naar verwachting zullen de werkzaamheden nog dit jaar worden afgerond.

 
 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg