Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

ZAANS PIJL HERRIJST IN DE ZAANSTREEK 

Markus werkt in opdracht van projectontwikkelaar M.J. De Nijs en Zonen aan de realisatie van het project Zaans Pijl. Dit betreft het voormalige fabrieksterrein Brokking aan de Zaan in Wormerveer. Hier zullen 180 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Een gedeelte van het oorspronkelijke fabriekscomplex blijft bestaan en wordt getransformeerd tot een woongebouw met gevarieerde appartementen.

Sinds september 2017 zijn wij nauw betrokken bij het project. Wij maakten samen met M.J. De Nijs en Zonen het ontwerp en pakten in bouwteamverband de werkvoorbereiding op. Als resultaat daarvan kregen wij opdracht voor de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. Hiermee zijn wij in februari gestart. 

Voor de woningen in de Zaan zullen wij de aanwinning van 20 meter land realiseren. Vervolgens slopen wij een deel van het huidige fabriekspand en strippen wij het deel van de fabrieksconstructie, dat blijft staan om de historische uitstraling te behouden. Dit gedeelte krijgt een nieuwe functie als appartementencomplex.

Het fabrieksterrein is in het verleden zwaar vervuild geraakt door de diverse activiteiten die er plaatsvonden. Wij saneren het vervuilde terrein en passen een isolatielaag toe. Vervolgens verhogen wij het terrein tot het nieuwe maaiveld en brengen wij voorbelasting aan. Om landaanwinning mogelijk te maken plaatsen wij een damwand langs de Zaan en brengen wij een totale zandhoeveelheid van 100.000 m3 aan. Vanwege de historische achtergrond van het gebied voeren wij in opdracht en onder supervisie van een externe partij archeologisch onderzoek uit. Daarnaast waarborgen wij de leefomgeving en de flora en fauna door een nieuwe ecologische zone in te richten.

Voordat de woningbouw in het voorjaar van 2019 start, verzorgen wij het grondwerk inclusief de rioolwerkzaamheden. Na de bouwwerkzaamheden maken wij het terrein woonrijp. De oplevering van het Zaans Pijl vindt in 2020 plaats. In goede samenwerking met onze opdrachtgever maken wij van het Zaans Pijl een Zaans pareltje.

 

 

HOOFDKANTOOR
Kwadrantweg 7 Amsterdam
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 20564
1001 NN Amsterdam