Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

ZAANS PIJL HERRIJST IN DE ZAANSTREEK 

Op het voormalige fabrieksterrein Brokking in Wormerveer, aan de rivier de Zaan, dat stamt uit 1930 en sinds 2000 verlaten is, realiseert projectontwikkelaar M.J. De Nijs en Zonen B.V. in de gemeente Zaanstad 180 nieuwbouw woningen aan het water. Een gedeelte van het oorspronkelijke fabriekscomplex blijft bestaan en wordt getransformeerd naar een woongebouw met gevarieerde appartementen.

Vanaf september 2017 hebben we gezamenlijk het ontwerp gemaakt en is de werkvoorbereiding in bouwteamverband opgepakt. Door de nauwe samenwerking en transparante communicatie tussen M.J. De Nijs en Zonen B.V. en Markus B.V. zijn wij in februari gestart met de voorbereidende werkzaamheden van de realisatie van het project Zaans Pijl (voorheen Brokking) in Wormerveer.

Om de woningen in de Zaan te kunnen realiseren is het noodzakelijk 20 meter land aan te winnen. Vervolgens slopen wij een deel van het huidige fabriekspand en strippen het gedeelte van de fabrieksconstructie dat blijft staan om de historische uitstraling te behouden. Dit deel krijgt een nieuwe functie als appartementsgebouw.

Het fabrieksterrein is in het verleden zwaar vervuild geraakt, vanwege de diverse activiteiten op het terrein. Wij saneren het vervuilde terrein, en passen een isolatielaag toe. Wij verhogen het terrein tot het nieuwe maaiveld en brengen voorbelasting aan. Om landaanwinning mogelijk te maken plaatsen wij een damwand langs de Zaan en brengen een totale zandhoeveelheid van 100.000 m3 aan. Vanwege de historisch achtergrond van het gebied voeren wij in opdracht en onder supervisie van een externe partij archeologisch onderzoek uit. Wij waarborgen daarnaast de leefomgeving, de flora en fauna, door middel van het inrichten van een nieuwe ecologische zone.

Voordat de daadwerkelijk bouw in het voorjaar van 2019 start, verzorgen wij het grondwerk inclusief de rioolwerkzaamheden. Na deze bouwwerkzaamheden maken wij het gebied woonrijp. De oplevering van het Zaans Pijl vindt in 2020 plaats. In goede samenwerking en harmonie met de projectontwikkelaar bouwen we het Zaans Pijl om tot een parel.

 

 

HOOFDKANTOOR
Kwadrantweg 7 Amsterdam
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 20564
1001 NN Amsterdam