Markus BV
Markus BV
Markus BV
Markus BV

OVER MARKUS

Markus is een middelgrote aannemer, actief op het gebied van infra, saneren, slopen, waterbouw en natuurbouw. Tot onze klanten behoren provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars. Wij verzorgen eveneens de coördinatie van grondstoffen voor projecten en wij verhuren tijdelijke voorzieningen zoals bruggen, pontons en rijplaten.

Wij werken op basis van verschillende typen overeenkomsten. Denk hierbij aan Design & Construct, alliantievorm, bouwteamverband, Publiek-Private Samenwerking (PPS) en het RAW-bestek. Bij de integrale projectbeheersing is een goede samenwerking met onze klanten cruciaal. Wederzijds vertrouwen en betrokkenheid zijn daarbij onmisbaar.

Om onze klanten optimaal te kunnen ontzorgen, vinden wij het belangrijk in een zo vroeg mogelijk projectstadium betrokken te zijn. Wij kunnen adviseren over zaken als publieksgericht handelen, ontwerp, optimalisaties, planning, plan van aanpak en realisatie. Hierdoor ligt er aan het begin van elk project een goed fundament om op voort te bouwen.

Als partner aan de basis staat Markus garant voor een geslaagd eindresultaat.

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg