Markus BV

CO2-PRESTATIELADDER

Om bij te dragen aan een beter milieu en meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Door het maken van een CO2-footprint brachten wij onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart. Wij behandelen CO2-reductie conform niveau 5 van de CO2-Prestatieladdereisen van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Elk half jaar communiceren wij in- en extern over ons energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstelling.

Inzicht
Wij rekenden ons energieverbruik om naar CO2-emissies voor meer inzicht in de CO2-uitstoot per energiestroom. Hierdoor konden wij een effectieve reductiedoelstelling bepalen. In 2016 vond de eerste berekening van de CO2-footprint plaats. Deze berekenen wij nu elk half jaar.

Reductie
Wij stelden een reductiedoelstelling en -maatregelen op om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. De reductiemaatregelen beoordelen wij elk half jaar op effectiviteit.

Communicatie
Over ons energiereductiebeleid communiceren wij elk half jaar. Daarbij informeren wij over inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

Participatie
Wij nemen actief deel aan initiatieven rond CO2-reductie binnen en buiten onze sector. In dit kader zijn wij lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Certificaat CO2-bewust Niveau 5

Communicatieberichten

Ketenanalyses

Documenten / Footprint CO2020 - niveau 5

Documenten / Footprint CO2019 - niveau 5

Documenten / Footprint CO2018 - niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2017 - niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2017

Documenten / Footprint CO2 2016

 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg