Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

BODEMSANERING AEB TERREIN

Status Opgeleverd
Projectnaam Bodemsanering AEB terrein
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Afval Energie Bedrijf Amsterdam
Looptijd Augustus 2015 tot september 2015
Activiteiten Saneren, grondwerk, K&L
Projectomvang € 285.000


Achtergrondinformatie
Markus heeft in opdracht van Afval Energie Bedrijf Amsterdam een bodemsanering uitgevoerd. Op het AEB terrein staat de huisvuilcentrale van de gemeente Amsterdam. De verbranding van het huisvuil vindt 24/7 plaats. Jaarlijks wordt op deze locatie 1,4 miljoen ton afval verwerkt. Daarom diende de bodemsanering zonder enige bedrijfshinder uitgevoerd te worden. 

Een andere uitdaging vormde de aanwezigheid van de kabels en leidingen in de bodem. Om deze in beeld te brengen zijn proefsleuven gegraven en is een radaronderzoek gedaan. Uiteindelijk bleken vier mantelbuizen vol kabels en 10 kV leidingen door de saneringslocatie te lopen. Twee van deze 10 kV leidingen moesten worden uitgeschakeld. Dit kon alleen in het weekend plaatsvinden, omdat door tijdelijke uitschakeling ook secundaire onderdelen op het AEB terrein zouden worden uitgeschakeld.

De veroorzaker van de bodemverontreiniging was zeer waarschijnlijk een slecht onderhouden olie-/benzineafscheider (OBA) van een traforuimte. Na het graven van de proefsleuven bleek dat deze OBA meer dan twintig jaar oud was en vervangen moest worden. Een behulpzame leverancier wist slechts een aantal dagen later een compleet nieuwe OBA te leveren en deze kon tijdens de bodemsanering worden geplaatst.

De verontreinigde grond werd verwijderd door een grondzuiginstallatie, die was bevestigd aan een mobiele kraan. Deze grondzuiginstallatie werd ingezet als beheersmaatregel tegen het beschadigen van kabels en leidingen. Een bodemanalyse in het laboratorium stelde vast dat de sanering goed is uitgevoerd en de bodem is daarmee officieel schoon verklaard.

 

 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg