Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

SANEREN EN BOUWRIJP MAKEN GELDERLANTLAAN
IN UTRECHT

Status Opgeleverd
Projectnaam Saneren en bouwrijp maken Gelderlantlaan
Locatie Utrecht
Opdrachtgever Borghese Logistics
Looptijd Juli 2018 - januari 2019
Activiteiten Saneren, bouwrijp maken
Projectomvang € 493.000,-


Achtergrondinformatie
Het project Gelderlantlaan ligt op bedrijvenpark Westraven in Utrecht. Dit terrein wordt geschikt gemaakt voor twee ontwikkelingen. Borghese Logistics realiseert op ruim 19.000 m2 een logistiek centrum voor de Technische Unie. Provincie Utrecht transformeert 21.000 m2 tot een moderne busremise, die ruimte biedt voor 185 bussen. Markus kreeg van Borghese Logistics opdracht voor het saneren en bouwrijp maken van het terrein.

Begin november startten wij met de opruimwerkzaamheden. Omdat de tijdelijke bewoners op het terrein zich hier niet in konden vinden, moesten wij dit onder begeleiding van de ME doen. Vervolgens sloopten wij de achtergelaten bouwwerken en overige losse objecten en sorteerden de diverse afvalstromen uit. Ook maaiden en verwijderden wij de houtopstand en groenvoorzieningen.

Van 1956 tot 1991 was op het terrein een noodbrandstofopslag in gebruik. Wij ontgroeven de voormalige olietankterpen en saneerden de tussenliggende stabilisatielaag van (verontreinigd) stampasfalt. Na het afvoeren hiervan startten wij met de sanering van zeven verontreinigde spots. Het gehele terrein is na de sanering aangevuld met zand tot toekomstig niveau. Ook brachten wij op de locatie van de toekomstige inrit een plaatstalen duiker muilprofiel van 3.43 x 2.3 m1 aan. Eind 2018 leveren wij een groot deel van het terrein op. Begin 2019 zullen er nog enkele afrondende werkzaamheden aan de toekomstige inrit plaatsvinden.

 

 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg