Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

HERINRICHTING POELDIJKSTRAAT AMSTERDAM

Status Opgeleverd
Projectnaam Herinrichting Poeldijkstraat
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Stadsdeel Nieuw-West
Looptijd Juni 2015 - augustus 2016
Activiteiten Grondwerk, rioolwerk, K&L
Projectomvang € 875.000


Achtergrondinformatie
Als onderdeel van de stedelijke vernieuwing van de Delflandpleinbuurt vond de herinrichting van de Poeldijkstraat plaats. Markus kreeg hiertoe opdracht van stadsdeel Nieuw-West op basis van EMVI met het beste plan van aanpak. Het contract bestond uit 2 delen: de herinrichting voor het stadsdeel en het vervangen van de riolering voor Waternet.

Wij realiseerden onder meer het vervangen en verleggen van riolering, het coördineren van kabels en leidingen, het plaatsen van een cortenstalen damwand ten behoeve van grondkering, grondverbetering met bomengranulaat en het aanbrengen van nieuw straatprofiel met parkeerinrichting.

De aan de Poeldijkstraat gevestigde bedrijven uitten al voor aanvang van de werkzaamheden hun zorgen over overlast. Het verloop van dit project was dan ook voor een groot deel afhankelijk van het omgevingsmanagement. Om de buurt zoveel mogelijk te ontlasten voerden wij de werkzaamheden gefaseerd uit. Ook onderhielden wij nauw contact met de stakeholders en stadsdeel Nieuw-West om de voortgang van het project te bespreken. Onze werkwijze resulteerde in een voorspoedige oplevering en stemde alle betrokken partijen zeer tevreden.

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg