Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

KOP VAN WEST PURMEREND

Status In realisatie
Projectnaam Kop van West
Locatie Purmerend
Opdrachtgever Gemeente Purmerend
Looptijd Raamcontract van 2014 tot 2020 (OMOP)
Activiteiten Saneren, voorbelasten, grondwerk, rioolwerk, bouwwegen
Projectomvang € 2,3 miljoen


Achtergrondinformatie
De Kop van West betreft de ontwikkeling van een voormalig industrieterrein en agrarisch achterland tot een woonwijk met circa 550 woningen, die een koppeling maakt tussen de oude binnenstad en de nieuwbouwwijk Weidevenne.

Voor de transformatie naar een nieuwe woonwijk heeft Markus een sanering uitgevoerd. Daarbij is circa 30.000 ton verontreinigde grond en puin afgevoerd en een voorbelasting van 140.000 m3 zand aangebracht. Eind 2015 zijn wij gestart met het aanbrengen van rioolleiding, watergangen en de bouwwegen. Voor het grond- en rioolwerk hebben wij een 3D terreinmodel uitgewerkt, dat is geïmplementeerd in onze GPS graafmachines. Hierdoor kunnen de werkzaamheden exact volgens het ontwerp worden gerealiseerd en zijn alle hoeveelheden door in- en uitmeting te herleiden.

Diverse graafwerkzaamheden vinden plaats in overleg met de Archeologische Werkgroep Purmerend vanwege de kans op interessante vondsten van historische nederzettingen. Daarnaast kijken wij samen met de gemeente hoe wij werkzaamheden optimaal kunnen combineren en gronden kunnen herschikken binnen het project. Hiermee maken wij ‘werk met werk’.

In overleg met omwonenden en nevenaannemers plannen wij de werkzaamheden in die raakvlak hebben. Het waarborgen van afwatering, drooglegging en bereikbaarheid van omliggende percelen is daarbij cruciaal.

De benodigde voorbelastingstijd in relatie tot de ontwikkeling van het plangebied vormt een leidraad in de planning. Medio 2016 wordt aangevangen met de bouw van de eerste woningen.

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg