Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

Oostenburgereiland Amsterdam

Status Opgeleverd
Projectnaam Oostenburgereiland
Locatie Amsterdam 
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Looptijd Juni - oktober 2015
Activiteiten Slopen, Saneren, Infra
Projectomvang € 255.000


Achtergrondinformatie
Oostenburgereiland is een historisch industrieterrein in Amsterdam-Centrum, waar de VOC tot 1795 haar werven en een enorm pakhuis had. In 1826 vestigde de Koninklijke Fabriek ter vervaardiging en herstelling van stoom- en andere werktuigen zich op deze locatie. Het Rijksvastgoedbedrijf wilde het terrein transformeren tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Markus kreeg opdracht voor het slopen van bedrijfspanden en ondergrondse gewelven, het saneren en bouwrijp maken van de ondergrond.

Tijdens de werkzaamheden vond op diverse momenten archeologisch onderzoek plaats om de rijke historie van het terrein in kaart te brengen. Na het slopen van de panden hebben wij proefsleuven gegraven onder archeologische begeleiding. Het vrijgekomen puin van de gesloopte ondergrondse gewelven is hergebruikt als stabilisatielaag. Ook hebben wij asbest van de betonvloer verwijderd, het grondwater gezuiverd en de vervuilde grond afgevoerd. De werkzaamheden vonden plaats onder veiligheidsklasse 3T/-F.

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg