Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

SANERING SPORTPARK RIEKERHAVEN

Status Opgeleverd
Projectnaam Sanering sportpark Riekerhaven
Locatie Amsterdam 
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Looptijd September 2016 tot februari 2017
Activiteiten Saneren, grondwerk, aanleg drainage
Projectomvang € 518.000


Achtergrondinformatie
Markus werkt aan de (water)bodemsanering van voormalig sportpark Riekerhaven. Wij schreven voor dit project een EMVI-plan op basis waarvan gemeente Amsterdam ons de opdracht verstrekte. Op het terrein zijn in het verleden verontreinigingen ontstaan door de aanleg van twee gravelsportvelden. De sportvelden zijn al verwijderd, maar er is nog altijd een restverontreiniging aanwezig in de land- en waterbodem.

De waterbodemsanering omvat het baggeren van 16.000 m3 verontreinigd slib uit de ringsloot. Daar waar de aangrenzende bermkanten schoon zijn, verpompen wij het slib rechtstreeks in vrachtwagens en voeren dit af. Deze werkwijze voorkomt mors door overslag op de schone landzijde. Daar waar de waterbodemsanering grenst aan de landbodemsanering, kozen wij ervoor om op vaste overslagpunten met morsvoorzieningen te baggeren. Het afvoeren van dit slib gebeurt ook rechtstreeks.

Voor de landbodemsanering verwijderen wij 140 boomstobben en ontgraven wij over 15.000 m2 de dioxinehoudende grond. Daarbij dient de bodem continu voldoende vochtig te worden gehouden om stofvorming te voorkomen. De dagproductie dekken wij af, totdat wij hebben aangetoond dat de verontreiniging definitief is verwijderd. Indien nodig graven wij de bodemlaag nogmaals geheel af. Onze nieuwe mobiele wasinstallatie zorgt ervoor dat de vrachtwagens die het verontreinigde materiaal afvoeren, schoon op weg kunnen.

Riekerveld biedt momenteel onderdak aan ruim 200 studenten en statushouders. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook goed afgestemd op de stakeholders op het terrein en in de omgeving. Vanwege de verschillende nationaliteiten informeren wij hen in diverse talen over de aankomende werkzaamheden. Ook hebben wij aanvullende maatregelen getroffen om het werkverkeer te scheiden van het overige verkeer. Omdat het project plaatsvindt in de directe omgeving van statushouders, wilden wij een brug naar hen slaan. Daarom wordt onze projectorganisatie versterkt door Semere uit Eritrea, die zelf ook op Riekerhaven woont.

 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg