Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

DRIE WATERBERGINGEN SCHAGEN

Status Opgeleverd
Projectnaam Drie waterbergingen Schagen
Locatie Gemeente Schagen
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Looptijd Oktober 2012 tot november 2013
Activiteiten D&C, natuurbouw, waterbouw
Projectomvang € 1,4 miljoen


Achtergrondinformatie
Markus heeft in de gemeente Schagen drie waterbergingen gerealiseerd die het doel hebben wateroverlast te voorkomen. Het betreft waterberging Oudesluis, Schagerbrug en Schoen. Rondom de gebieden zijn kades aangelegd waarbinnen laaggelegen gegreppeld grasland ligt met een extensief agrarische functie. Bij wateroverlast kunnen de bergingen worden gevuld met water vanuit een hoger gelegen peilgebied. Markus heeft het ontwerp inclusief geotechnisch ontwerp en berekeningen volgens UAV-gc contract vervaardigd en uitgevoerd. Aandachtspunten binnen dit project waren niet-gesprongen explosieven, de flora en fauna en het verkeersmanagement.

Bij dit project is de functionele oplossing het resultaat van de combinatie van cultuur- en natuurtechnische werkzaamheden.

 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg