Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

Regionale waterkering Westgraftdijk

Status Opgeleverd
Projectnaam Regionale waterkering West-Graftdijk
Locatie West-Graftdijk
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Looptijd September 2015 - september 2016
Activiteiten Saneren, infra, waterbouw
Projectomvang € 524.000


Achtergrondinformatie
De grondophoging en grondkerende constructies, respectievelijk damwanden en beschoeiingen, langs het bebouwde gebied van West-Graftdijk zijn onderdeel van een regionale waterkering. Een groot deel hiervan voldeed niet aan de hoogtenorm. Bovendien verkeerde een deel van de constructies in een slechte staat. Markus schreef volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beste plan van aanpak en kreeg op basis van EMVI opdracht voor het verbeteren van de waterkering.

De vervanging van damwanden en een kadeverhoging vonden dicht bij bebouwing plaats. Om overlast voor omwonenden en schade te voorkomen monitorden wij trillingen die tijdens de werkzaamheden ontstonden. Ook verzorgden wij het omgevingsmanagement. De grond- en baggerwerkzaamheden zijn gerealiseerd onder veiligheidsklasse 3T/-F. Omdat de aanvoermogelijkheden over de weg beperkt waren, deden wij dit over het water.

Onze werkzaamheden bestonden globaal uit het aanbrengen van voorbelasting, damwand- en verankeringsconstructies, deksloven en kunstwerken (stuw) in de regionale waterkeringen. Na het aanbrengen van de damwandconstructies richtten wij de tuinen opnieuw in.

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg