Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

PRIMAIRE WATERKERING ZEEBURGEILAND

Status Opgeleverd
Projectnaam Primaire waterkering Zeeburgereiland
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Looptijd Februari 2013 - mei 2015
Activiteiten Slopen, saneren, waterbouw, consolidatie, aanleg fietspad
Projectomvang € 4,3 miljoen


Achtergrondinformatie
Vanwege de gebiedsontwikkeling op het Zeeburgereiland werd de IJdijk opgewaardeerd tot primaire waterkering om bescherming te bieden tegen het water van het IJmeer en Markermeer. Wij verzorgden het ontwerp van diverse onderdelen, zoals de waterkering aan de noordzijde en de aanlegsteigers voor de woonschepen. De primaire waterkering brachten wij aan onder speciale regels en voorschriften, omdat deze in een belangrijke vaarroute naar de Oranjesluizen en de koppeling van de waterkering aan de Zeeburgertunnel ligt.

Onze werkzaamheden bedroegen onder meer het slopen van de steigers en aanlegvlonders in de bestaande kade en het uitvoeren van een bodemsanering onder veiligheidsklasse 3T/-F uit. Het bodem- en dijkprofiel hebben wij aangepast door het aanbrengen van klei, grond en zand met verticale drainage. Wij verzorgden het opbreken, hergebruiken, leveren en aanbrengen van waterbouwsteen op wiepen matten en legden een fietspad over de waterkering aan. Ter bescherming van de Zeeburgertunnel brachten wij een 200 meter stalen damwand aan.

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg