Markus BV

Direct contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Bel of mail nu >

CULTUURPARK WESTERGASFABRIEK AMSTERDAM

Status Opgeleverd
Projectnaam Cultuurpark Westergasfabriek
Locatie Amsterdam 
Opdrachtgever Stadsdeel Westerpark
Looptijd 2000 - 2010
Activiteiten D&C, Slopen, Saneren, Infra, Natuur- en Waterbouw 
Projectomvang € 21,3 miljoen


Achtergrondinformatie
De Westergasfabriek verwerkte van 1883 tot 1960 steenkolen voor de productie van gas. Op het terrein waren een gashouder en 2 deels ontmantelde gashouders aanwezig. Er kwamen verschillende bodemverontreinigingen in zeer hoge concentraties voor en de werkzaamheden zijn gerealiseerd onder veiligheidsklasse 3T/2F.

Voor de transformatie van het industriegebied tot cultureel park hebben wij onder meer het volgende uitgevoerd:
- Slopen en hergebruiken van 10.000 m
funderingen en gewelven;
- Ontgraven en verwerken van 51.000 m3 verontreinigde grond;
- Verwijderen en afvoeren van 1.900 ton verontreinigd slib;
- Scheiden van hergebruikte grond en 35.000 m3 teelaarde door 65.000 m2
  geotextiel;
- Aanleggen van 9.000 m2 wandel- en fietspaden, 690 are speel- en recreatieweide,
  2 tennisvelden en een korfbalveld;
- Planten van 1.150 bomen, 17.700 planten en 6.700 hagen;
- Aanleggen van watercirculatiesysteem inclusief stuwen, stroomversnellingen,
  zuiveringen en beregeningssystemen.

Om verspreiding van gevaarlijke stoffen en geuren te voorkomen is over één van de fundamenten een tentconstructie gebouwd. De lucht in de tent werd afgezogen en gefilterd, de medewerkers gebruikten zowel pers- als leeflucht en de rupsgraafmachine was voorzien van een speciaal ontwikkelde persluchtinstallatie.

Het saneren en herinrichten van de Westergasfabriek was een uitzonderlijk project door de omvang en complexiteit. We hebben zorg gedragen voor een veilige en verantwoorde sanering en in goed overleg met alle betrokken partijen het prijswinnende ontwerp van het terrein gerealiseerd. Op het resultaat zijn we bijzonder trots; een prachtig cultuurpark midden in Amsterdam, waarvan wekelijks duizenden bezoekers genieten.

 

HOOFDKANTOOR
Leeweg 2 Zwanenburg
020 587 40 00

E-MAIL
info@markusbv.nl

 

MATERIEELDIENST

Haarlemmerstraatweg 149 Halfweg
020 497 87 39

 

BTW NUMMER
NL0067.33.074.B.01

 

POSTADRES
Postbus 27
1160 AA  Zwanenburg